- 27 Maj 2024    |    Imieniny: Juliusz, Magdalena, Jan

         Współcześnie łowiectwo jest istotną formą działalności ludzkiej ukierunkowaną na gospodarowanie zwierzyną i zachowanie przyrody dla kolejnych pokoleń. W łowiectwie, obok takich zagadnień jak gospodarowanie gatunkami zwierząt łownych, ochrona przyrody, kynologia, strzelectwo i prawodawstwo, niezwykle ważną rolę pełni kultura łowiecka.

     W całości problematyki łowieckiej etyka zaś stanowi zagadnienie kluczowe, ponieważ skłania myśliwego do analizy i oceny postępowania własnego oraz innych myśliwych. Postępowanie człowieka, szczególnie zaś myśliwego ujmowane jest nie tylko w aspekcie skuteczności, lecz również w wymiarze prawnym i moralnym. Decyzje i wybory moralne budzą w człowieku wątpliwości i powodują poszukiwanie wzorców etycznego postępowania

Polska jest  krajem o bogatych tradycjach łowieckich. W czasie ponad tysiącletniej historii naszego państwa- a pamiętać musimy, że myślistwo było jednym z najważniejszych zajęć naszych przodków na długo przed powstaniem państwa polskiego- wykształciły się różnorodne formy zwyczajów i ceremoniału łowieckiego.

Powstała i rozwinęła się także bogata gwara myśliwska, będąca zwierciadłem życia naszych przodków, przejawem rozwoju i bogactwa naszego języka, świadectwem jednej z tradycyjnych dziedzin kultury narodowej.


Gościmy na stronie ...

Odwiedza nas 59 gości oraz 0 użytkowników.

Znajdź na stronie ...